0888 798 588 207B Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, TP. Biên Hòa, Đồng Nai 07:30 - 18:30
logo hoc lai xe o to bien hoa 3t

Cập Nhật Tin Tức & Sự Kiện

Phần Sa Hình Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Thi Sát Hạch
600 Câu Hỏi Lý Thuyết ✔️

Phần Sa Hình Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Thi Sát Hạch

Phần Sa Hình bao gồm các tình huống tham gia giao thông thực tế như: thứ tự được đi, đường ưu tiên, xe ưu tiên,...được quy định trong đào tạo, sát hạch,...

Phần Khái Niệm Và Quy Tắc Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Thi Sát Hạch
600 Câu Hỏi Lý Thuyết ✔️

Phần Khái Niệm Và Quy Tắc Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Thi Sát Hạch

Phần Khái niệm và quy tắc bao gồm khái niệm về đường bộ, quy tắc trong việc tham gia giao thông,...được quy định trong đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép...

Phần Cấu Tạo Và Sửa Chữa Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Thi Sát Hạch
600 Câu Hỏi Lý Thuyết ✔️

Phần Cấu Tạo Và Sửa Chữa Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Thi Sát Hạch

Phần Cấu tạo & sửa chữa bao gồm các khái niệm về cấu tạo xe, các quy định trong việc sửa chữa thay đổi cấu trúc xe được quy định trong đào tạo, sát...

Phần Hệ Thống Biển Báo Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Sát Hạch
600 Câu Hỏi Lý Thuyết ✔️

Phần Hệ Thống Biển Báo Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Sát Hạch

Phần Hệ Thống Biển Báo trong bộ đề 600 câu hỏi sát hạch lái xe 2020 bao gồm các quy định về hướng đi, các biển báo giao thông, vạch đường,....trong hệ...

Phần Kỹ Thuật Lái Xe Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Thi Sát Hạch
600 Câu Hỏi Lý Thuyết ✔️

Phần Kỹ Thuật Lái Xe Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Thi Sát Hạch

Phần kỹ thuật lái xe bao gồm các hướng dẫn phương pháp về tăng và giảm số, phương pháp lùi xe ô tô, phương pháp quay đầu xe đúng quy trình an...

Phần Văn Hóa Giao Thông Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Thi Sát Hạch
600 Câu Hỏi Lý Thuyết ✔️

Phần Văn Hóa Giao Thông Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Thi Sát Hạch

Phần văn hóa giao thông bao gồm ý thức, thái độ của người tham gia giông thông, các loại hành vi, cách ứng xử theo chuẩn mực đạo đức được quy định về...

Phần Nghiệp Vụ Vận Tải Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Thi Sát Hạch
600 Câu Hỏi Lý Thuyết ✔️

Phần Nghiệp Vụ Vận Tải Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Thi Sát Hạch

Phần nghiệp vụ vận tải bao gồm các khái niệm về vận tải ô tô, quản lý vận tải, các thủ tục trong vận tải và trách nhiệm của người lái...

Nội Dung 600 Câu Hỏi Sát Hạch Lái Xe Mới Nhất 2020
600 Câu Hỏi Lý Thuyết ✔️

Nội Dung 600 Câu Hỏi Sát Hạch Lái Xe Mới Nhất 2020

Nội dung bộ 600 câu hỏi dùng để thi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ bao gồm 7 chương: nghiệp vụ vận tải, văn hóa giao thông, kỹ thuật lái xe, hệ thống biển...

Phần Sa Hình Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Thi Sát Hạch
600 Câu Hỏi Lý Thuyết ✔️

Phần Sa Hình Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Thi Sát Hạch

Phần Sa Hình bao gồm các tình huống tham gia giao thông thực tế như: thứ tự được đi, đường ưu tiên, xe ưu tiên,...được quy định trong đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thuộc thông tư của Bộ Giao Thông Vận Tải. ...

Phần Khái Niệm Và Quy Tắc Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Thi Sát Hạch
600 Câu Hỏi Lý Thuyết ✔️

Phần Khái Niệm Và Quy Tắc Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Thi Sát Hạch

Phần Khái niệm và quy tắc bao gồm khái niệm về đường bộ, quy tắc trong việc tham gia giao thông,...được quy định trong đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thuộc thông tư của Bộ Giao Thông Vận Tải. ...

Phần Cấu Tạo Và Sửa Chữa Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Thi Sát Hạch
600 Câu Hỏi Lý Thuyết ✔️

Phần Cấu Tạo Và Sửa Chữa Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Thi Sát Hạch

Phần Cấu tạo & sửa chữa bao gồm các khái niệm về cấu tạo xe, các quy định trong việc sửa chữa thay đổi cấu trúc xe được quy định trong đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thuộc thông tư của Bộ Giao Thông Vận Tải. ...

Phần Hệ Thống Biển Báo Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Sát Hạch
600 Câu Hỏi Lý Thuyết ✔️

Phần Hệ Thống Biển Báo Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Sát Hạch

Phần Hệ Thống Biển Báo trong bộ đề 600 câu hỏi sát hạch lái xe 2020 bao gồm các quy định về hướng đi, các biển báo giao thông, vạch đường,....trong hệ thống biển báo được quy định tại thông tư 41/2019 mới của Bộ Giao Thông Vận Tải.  ...

Phần Kỹ Thuật Lái Xe Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Thi Sát Hạch
600 Câu Hỏi Lý Thuyết ✔️

Phần Kỹ Thuật Lái Xe Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Thi Sát Hạch

Phần kỹ thuật lái xe bao gồm các hướng dẫn phương pháp về tăng và giảm số, phương pháp lùi xe ô tô, phương pháp quay đầu xe đúng quy trình an toàn,...được quy định trong đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thuộc thông tư của Bộ Giao Thông Vận Tải. ...

Phần Văn Hóa Giao Thông Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Thi Sát Hạch
600 Câu Hỏi Lý Thuyết ✔️

Phần Văn Hóa Giao Thông Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Thi Sát Hạch

Phần văn hóa giao thông bao gồm ý thức, thái độ của người tham gia giông thông, các loại hành vi, cách ứng xử theo chuẩn mực đạo đức được quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thuộc thông tư của Bộ Giao Thông Vận Tải. ...

Phần Nghiệp Vụ Vận Tải Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Thi Sát Hạch
600 Câu Hỏi Lý Thuyết ✔️

Phần Nghiệp Vụ Vận Tải Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Thi Sát Hạch

Phần nghiệp vụ vận tải bao gồm các khái niệm về vận tải ô tô, quản lý vận tải, các thủ tục trong vận tải và trách nhiệm của người lái xe,...quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thuộc thông tư của Bộ Giao Thông Vận Tải.  ...

Nội Dung 600 Câu Hỏi Sát Hạch Lái Xe Mới Nhất 2020
600 Câu Hỏi Lý Thuyết ✔️

Nội Dung 600 Câu Hỏi Sát Hạch Lái Xe Mới Nhất 2020

Nội dung bộ 600 câu hỏi dùng để thi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ bao gồm 7 chương: nghiệp vụ vận tải, văn hóa giao thông, kỹ thuật lái xe, hệ thống biển báo, giải các thế sa hình, cấu tạo và sửa chữa, khái niệm và quy tắc.  ...

Bạn đang cần tìm một trung tâm dạy lái xe hạng nhất?